බෝම්බ පිපිරීම්වලට ISIS සංවිධානය සම්බන්ධ ද ?ශ්‍රී ලංකාවේ බෝම්බ පිපිරීම්වලට ISIS සංවිධානය සම්බන්ධ දැයි සැකයක් මේවන විට මතුව තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් CNN මාධ්‍ය තම පුවත් වාර්තා කර තිබුනේ මෙලෙසින්.Categories:
Similar Posts

0 comments:

Comment කිරීමට Signup වියයුතු නැත. Comment as Anonymous යන්න තෝරන්න