කාමසූත්‍ර පොත මෙන්න

අදාළ රූපය 

ලිංගිකත්වය පිළිබඳව උපරිමයෙන් සඳහන් කර තිබෙන සෑම  වැඩිහිටියෙක්ම පාහේ කියවියයුතු ග්‍රන්ථයකි කාමසූත්‍ර. 


Categories:
Similar Posts

0 comments:

Comment කිරීමට Signup වියයුතු නැත. Comment as Anonymous යන්න තෝරන්න