ලොව උසම නත්තල් ගස විවෘත වූ වගයි
world tallest christmas tree

ලොව උසම කෘත්‍රිම නත්තල් ගස මේ වන විට මහජන ප්‍රදර්ශනය උදෙසා ගාලුමුවදොර විවෘත කර තිබෙනවා. මෙය මීටර් 73ක උසකින් යුක්ත වන අතර ඒ සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් 80,000ක මුදලක් වැය වී තිබෙනවා. LED බල්බ ලක්ෂ 8ක් මෙයට සවිකර තිබෙන අතර අඩි 20ක තරුවක් මුදුනේ සවිකොට තිබෙනවා. මංගල ගුණසේකර මෙහි ප්‍රධාන සංවිධායක වන අතර නුදුරේදීම ඔහු, ගිනස් වාර්තා ආයතනයෙන් ලොව උසම කෘත්‍රිම නත්තල් ගසට හිමි ගිනස් වාර්තාවට හිමිකම් ලබනු ඇතී.

Enormous artificial Christmas tree in Sri Lanka

world tallest christmas tree lanka සඳහා පින්තුර ප්‍රතිඵල

world tallest christmas tree lanka සඳහා පින්තුර ප්‍රතිඵල
Categories:
Similar Posts

0 comments:

Comment කිරීමට Signup වියයුතු නැත. Comment as Anonymous යන්න තෝරන්න