චතුර අල්විස්ගේ විවාහය - Chathura Alwis Wedding

Chathura Alwis Weddingදෙරණ රූපවාහිනියේ මාධ්‍යවේදියෙවකු වන චතුර අල්විස් යුග දිවියට එළැඹී තිබේ.
මේ එම විවාහ අවස්ස්ථාවේ ගත් පින්තූර කිහිපයකි.

 
Categories:
Similar Posts

0 comments:

Comment කිරීමට Signup වියයුතු නැත. Comment as Anonymous යන්න තෝරන්න