ඔබ පුලපුලා බලාසිටි 2016 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල පැමිණෙන දිනය මෙන්න                      මෙම අවුරුද්දේ අගෝස්තුමස 2 සිට 27 දක්වා පැවැති අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ජනවාරි මස 2වන සතියේදී පමණ ලබාදීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ඇස්තමේන්තු ගතකර ඇතිබව විභාග කොමසාරිස් W. M. N. J. පුෂ්පකුමාර මහතා පවසයි.                     2016 a/l results release date

                            විභාග ප්‍රතිඵල ජනවාරි 12 දිනට පෙර නිකුත් කළ හැකි බවයි හෙතෙම පවසන්නේ.

Categories:
Similar Posts

0 comments:

Comment කිරීමට Signup වියයුතු නැත. Comment as Anonymous යන්න තෝරන්න